pal
    Sinonime dupa litere: A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
    Sinonime pentru pal

pal - sinonime pentru pal
pal - PAL adj. v. galben, îngălbenit, palid.

pal - PAL adj. 1. v. estompat. 2. v. slab.