get
    Sinonime dupa litere: A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
    Sinonime pentru get

get - sinonime pentru get
get - GET s., adj. 1. s. v. dac. 2. adj. v. dac.